Aktivitete

Konsultimi publik lidhur me Reformën në Drejtësi | Forumi i dytë rajonal Vlorë

2015-06-25
Forumi i dytë rajonal në Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë lidhur me ndryshimet kushtetuese dhe Gjykatën Kushtetuese. 

Konsultimi publik lidhur me Reformën në Drejtësi | Forumi i parë rajonal Shkodër

2015-06-16
Tashmë pas prezantimit të Dokumentit Analitik të situatës të sistemit të drejtësisë në 8 qershor 2015, grupi i ekspertëve të nivelit të lartë të angazhuar në varësi të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi ka nisur turin e konsultime

Reforma në Drejtësi | Sfida e të sotmes, garanci e së ardhmes

2015-06-08
Në datën 8 qershor 2015, Komisioni i Posacëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë së bashku me të gjithë grupin e ekspertëve vendas dhe ndërkombëtar të angazhuar në varësi të tij prezantuan publikisht Dokumentin Analitik për Situatën në Sistemin e Drejtësisë.

Pandëshkueshmëria në veprimtarinë e Komisionit të Prokurimit Publik

2015-06-03
Qendra Res Publica, ka prezantuar në datën 3 qershor 2015  rezultatet dhe rekomandimet e studimit me temë: “Pandëshkueshmëria në veprimtarine e Komisionit te Prokurimit Publik”

Prezantim i Monitorimit të KLD-së

2015-05-28
Në kuadër të Programit “Sfidimi i Kulturës së Pandëshkueshmërisë”, gjatë periudhës prill-tetor 2014, Qendra “Res Publica”, me mbështetjen dhe bashkëpunimin e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (SOROS), realizoi studimin me temë:

Faqet