Aktivitete

Monitorimi i zbatueshmërisë së ligjit për të drejtën e informimit në Gjykatën administrative

2015-05-22
Instituti i Studimeve Politike, ISP (www.isp.com.al)  prezantoi në datën 22 Maj 2015 gjetjet e monitorimit të nivelit të zbatueshmërisë së ligjit për të drejtën e informimit dhe sjelljen e administratës gjyqësore ndaj qytetarëve.

Prezantim monitorimi "Vonesat në vendimet gjyqësore | 2014 "

2015-05-16
Qendra për Çështje të Informimit Publik, INFOÇIP shpalli në datë 16 MAJ 2015 gjetjet e Vlerësimit Tematik mbi vonesat në arsyetimin dhe dorëzimin e vendimeve gjyqësore.

Prezantimi i Studimit "Vlerësimi i Riskut të Krimit të Organizuar në Shqipëri"

2015-03-25
Lufta kundër krimit të organizuar është dhe mbetet një sfidë serioze për shtetin dhe shoqërinë shqiptare.

Tryezë e rrumbullakët Reforma Kushtetuese nga perspektiva akademike dhe civile

2014-12-16
Në kuadër të Projektit “Reforma Kushtetuese nga perspektiva akademike dhe civile”, realizuar me mbështetjen dhe bashkëpunimin e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, (Soros), Qendra A.L.T.R.I organizoi tryezën e rrumbullakët në datë

REFORMA KUSHTETUESE NËN OPTIKËN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE

2014-11-14
Pas tryezës së majit, ku u shpalos publikisht nisma për Reformën Kushtetuese,më 14 Nëntor 2014 u organizua tryeza e dytë të rrumbullakët  me temë “ Reforma Kushtetuse nën optikën e gjyqtarëve dhe

Faqet