Aktivitete

Vendime te Komisionerit per Mbrojtjen nga Diskriminimi

2014-01-14
Të nderuar kolegë dhe partnerë/Dear colleagues and partners,

Diskutimi i projektligjit të ri “Për të drejtën e informimit”

2014-06-30
Në datën 28 mars 2013, Ministria e Drejtësisë organizoi një tryezë të rrumbullakët me përfaqësues të ministrive të linjës dhe partnerë ndërkombëtarë për të diskutuar projektligjin e ri të hartuar “Për të drejtën e informimit”.

Drejt Evropës përmes Drejtësisë

2014-06-30
Unioni i Gjyqtarëve dhe Universiteti Luarasi organizuan në datën 4 maj 2012 për herë të parë në Shqipëri një konferencë, e cila solli bashkë gjyqtarët, prokurorët, juristët e akademikët shqiptarë me gjyqtarët e juristët evropian për të diskutuar mbi reformën gjyqësore në Shqipëri.

Publikohet raporti monitorues “Ekzekutivi dhe gjyqësori: Përgjegjshmëria ndaj vendimeve gjyqësore”

2010-08-01
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë,Soros në kuadër të Programit  të Shtetit të së Drejtës dhe të Drejtave të Njeriut, mbështeti projektin “Ekzekutivi dhe gjyqësori: Për

Faqet