Aktivitete

Rigjallërimi i kulturës së debatit (operacional)

2013-12-08
Ky projekt u zbatua nga OSFA për dy vite rradhazi, 2012 dhe 2013 dhe kishte për qëllim kryesor promovimin e kulturës së debatit dhe mendimit kritik në Shqipëri tek të rinjtë e shkollave të mesme dhe studentët.

Tryezë e Rrumbullakët “Aksesueshmëria e Personave me Aftësi të Kufizuar në Tiranë”

2014-01-20
Shoqata Megaphone, në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të projektit “Harta e Aksesit të Tiranës”, mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë - Soros, më datë 20.01.2014 zhvilloi tryezën e rrumbullakët me temë “Aksesueshmëria e Personave me Aftësëi të Kufizuara në Tiranë”.

Konkursi final i debatit 2013

2014-12-05
Konkursi Final i Debatit organizohet mes 8 shkollave të mesme nga shtatë qytete kryesore të vendit - Tirana, Shkodra, Durrësi, Vlora, Gjirokastra, Elbasani dhe Korça.