Aktivitete

Konsultimi publik lidhur me Reformën në Drejtësi | Forumi i dytë rajonal Vlorë

2015-06-25
Forumi i dytë rajonal në Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë lidhur me ndryshimet kushtetuese dhe Gjykatën Kushtetuese. 

Konsultimi publik lidhur me Reformën në Drejtësi | Forumi i parë rajonal Shkodër

2015-06-16
Tashmë pas prezantimit të Dokumentit Analitik të situatës të sistemit të drejtësisë në 8 qershor 2015, grupi i ekspertëve të nivelit të lartë të angazhuar në varësi të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi ka nisur turin e konsultime

Reforma në Drejtësi | Sfida e të sotmes, garanci e së ardhmes

2015-06-08
Në datën 8 qershor 2015, Komisioni i Posacëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë së bashku me të gjithë grupin e ekspertëve vendas dhe ndërkombëtar të angazhuar në varësi të tij prezantuan publikisht Dokumentin Analitik për Situatën në Sistemin e Drejtësisë.

Tryezë e rrumbullakët Reforma Kushtetuese nga perspektiva akademike dhe civile

2014-12-16
Në kuadër të Projektit “Reforma Kushtetuese nga perspektiva akademike dhe civile”, realizuar me mbështetjen dhe bashkëpunimin e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, (Soros), Qendra A.L.T.R.I organizoi tryezën e rrumbullakët në datë

REFORMA KUSHTETUESE NËN OPTIKËN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE

2014-11-14
Pas tryezës së majit, ku u shpalos publikisht nisma për Reformën Kushtetuese,më 14 Nëntor 2014 u organizua tryeza e dytë të rrumbullakët  me temë “ Reforma Kushtetuse nën optikën e gjyqtarëve dhe

Faqet