Aktivitete

Reforma Kushtetuese dhe shoqëria civile - Forumi rajonal Tiranë

2014-10-21
Më 21 Tetor, u organizua takimi i fundit me organizatat e shoqërisë civile në Tiranë. Edhe në këtë takim pjesëmarrësit, përfaqësues nga organizata të ndryshme në fushën e veprimtarisë së tyre, shprehën mendime dhe diskutuan, duke u ndalur në një pjesë të madhe të temave të diskutimit.

Reforma Kushtetuese dhe shoqëria civile - Forumi rajonal Korçë

2014-10-15
Në datën 10 Tetor, takimi i tretë me përfaqësues të botës akademike, në kuadër të diskutimit të 4 temave të fundit mbi reformën kushtetuese.

Reforma Kushtetuese dhe perfaqësues te botës akademike - Takim i tretë

2014-10-10
Në datën 10 Tetor, takimi i tretë me përfaqësues të botës akademike, në kuadër të diskutimit të 4 temave të fundit mbi reformën kushtetuese.

Reforma Kushtetuese dhe fokusgrupi i pedagogëve - Takim i dytë

2014-10-03
Në datën 3 Tetor, vijoi takimi i dytë i rradhës me fokusgrupin e pedagogëve. Edhe në këtë takim morën pjesë pedagogë që kishin qënë pjesë e takimit të parë, por këtyre të fundit iu bashkuan edhe pedagogë të tjerë.

Reforma Kushtetuese dhe fokusgrupi i pedogogëve - Takim i pare

2014-09-26
Në datën 26 Shtator, Qendra organizoi takimin e parë me fokugrupin e pedogogëve për të diskutuar mbi 4 temat e para të përcaktuar në Udhëzues.

Faqet