Aktivitete

Reforma Kushtetuese dhe shoqëria civile - Forumi rajonal Vlorë

2014-09-24
Në datën 24 Shtator u organizua aktiviteti i dytë i takimeve me fokusgrupin e organizatave të shoqërise civile në Vlorë, në funksion të diskutimit mbi 12 temat e përcjella paraprakisht nëpërmjet ftesës.

Reforma Kushtetuese dhe shoqëria civile - Forumi rajonal Shkodër

2014-09-19
Në datë 19 Shtator 2014, Qendra A.L.T.R.I zhvilloi takimin e parë me focus grupin e organizatave të shoqërisë civile në Shkodër.

Tryezë e Rrumbullakët “Reforma Kushtetuese - Një Prioritet Aktual”

2014-05-26
Nisur nga zhvillimet politike, juridike e sociale të ndodhura këto 16 vite nga koha e miratimit të Kushtetutës, Fondacioni Shoqëria e Hapur për  Shqipërinë, Soros, më datë 26 Maj 2014, ka shpalosur iniciativën për nisjen e një debati të gjerë publik mbi nevojën primare që ka vendi për një reformë

Diskutimi i projektligjit të ri “Për të drejtën e informimit”

2014-06-30
Në datën 28 mars 2013, Ministria e Drejtësisë organizoi një tryezë të rrumbullakët me përfaqësues të ministrive të linjës dhe partnerë ndërkombëtarë për të diskutuar projektligjin e ri të hartuar “Për të drejtën e informimit”.

Faqet