Aktivitete

Anketimi kombëtar mbi perceptimet & pritshmëritë drejt anëtarësimit të mundshëm të Shqipërisë në BE

2015-03-27
Nga muaji qershor 2014, Shqipëria është zyrtarisht vend kandidat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian.