Aktivitete

Konferenca e tretë e Dhomës Zgjedhore

2015-07-07
Ditën e martë, datë 7 Korrik, u zhvillua konferenca e tretë e Dhomës Zgjedhore.

Konferenca e dytë e Dhomës Zgjedhore

2015-06-18
Ditën e enjte, datë 18 Qershor, u zhvillua konferenca e dytë e Dhomës Zgjedhore. Dhoma Zgjedhore është një nismë e shtatë organizatave të shoqërisë civile vendase që flasin me një zë të vetëm lidhur me proçesin zgjiedhor.

Themelohet Dhoma Zgjedhore në Shqipëri

2015-06-02
Organizatat e shoqërisë civile në vend, bashkohen për të reaguar me një zë të vetëm për ecurinë dhe sfidat e procesit zgjedhor në Shqipëri.