Aktivitete

Qendrueshmëria dhe Zhvillimi i Njësive të Kujdesit Paliativ pranë Spitaleve Rajonale

2016-02-25
Në datën 25 shkurt 2016, shoqata “Ryder Albania” me mbështetjen e “ Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” organizoi takimin konsultues me temë “Qendrueshmëria dhe Zhvillimi i Njësive të Kujdesit Paliativ pranë Spitaleve Rajonale.”

Kursi ELNEC End-of-Life Nursing Education Consortium

2015-09-01
Shoqata Kujdesi Shëndetësor Familjar ka zhvilluar në kuadër të projektit “Të kontribuojmë në zhvillimin e mëtejshëm të njësive të reja të kujdesit paliativ dhe edukimin e vazhduar të profesionistëve të shëndetësisë” kursin ELNEC End-of-Life Nursing Education Consortiu

Në mbledhjen e datës 2 Korrik, Këshilli i Ministrave propozon për shqyrtim në Kuvendin e Shqipërisë projekt ligjin për Kujdesin Paliativ

2014-07-03
Gjatë vitit 2011, OSFA ndërmori një studim i cili synoi rishikimin e të gjitha politikave, ligjeve dhe praktikave në Republikën e Shqipërisë të cilat mund të përmbanin potencialin e përfshirjes së Kujdesit Paliativ (KP) në sistemin e kujdesit shëndetësor duke përfshir

Fushata Kombëtare e Ndërgjegjësimit për Kujdesin Shëndetësor Paliativ

2013-10-01
Për dy vite me radhë, Programi i Shëndetit Publik të OSFA ka organizuar fushatat kombëtare për ndërgjegjësimin mbi ofrimin e shërbimit të Kujdesit Paliativ, si pjesë e nismës Globale për promovimin e ditës Ndërkombëtare të Kujdesit Paliativ.