Aktivitete

Panair i produkteve të fermave blegtorale

2016-10-14
Panairi i produkteve të fermave blegtorale

Shpërndarja e mjeteve të përpunimit të qumështit | Valbonë

2016-07-15
Ne daten 15 Korrik 2016, u  organizua  shperndarja per grate e perfshira ne projekt e mjeteve të  përpunimit të qumështit te tilla si  ene pasterizimi dhe  përpunimi te qumeshtit, format e  djathit, kova inoksi per mjelje. 

Mbështetje për gratë fermere në nevojë të luginës së Valbonës

2016-07-13
Ne daten 13 dhe 14 Korrik 2016, ne fshatin Valbone, u organizua takimi me grupin e grave fermere te fshatrave Ragam, Valbone dhe Dragobi. Ne takim moren pjese grate e perfshira ne projekt, koordinatori i projektit,  eksperti i keshillimit, lehtesuesi dhe te tjere. 

Monitorim i Projektit që po zbatohet nga Qendra Psiko-Sociale "Vatra"

2016-05-20
Fondacioni prej vitit 2011, po mbështet Qendra Psiko-Sociale "V