Aktivitete

Publikohet raporti i parë i koalicionit të vëzhguesve vendorë 2011

2014-06-30
Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë 2011 (KVV 2011), si një bashkim organizatash jo-qeveritare dhe jo-politike, të cilat kanë në themel të aktivitetit të tyre ndërtimin e demokracisë në Shqipëri e, në veçanti vëzhgimin e proceseve zgjedhore, duke vlerësuar se vëzhgimi i procesit zgjedhor prej organiz

Tryezë e përbashkët konsultimi për përmirësimin e kuadrit ligjor të organizatave jofitimprurëse

2010-10-14
U mbajt në Tiranë takimi i radhës me organizata të shoqërisë civile për mbledhjen e mendimeve dhe formulimin e saktë të problematikës së kuadrit ligjor të sektorit jofitimprurës.