Aktivitete

PËRMIRËSIMI I SHËNDETIT DHE SIGURISË NË VENDIN E PUNËS

2021-10-14
Cfarë është shëndeti në punë? Cfarë nevojash ka për të përmirësuar në rritjen dhe përmirësimin e shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës?

CSDG - Seminar “Qasja Strategjike në Komunikimin me Publikun”

2020-09-25
Në kuadër të projektit “Monitorimi dhe vlerësimi i procesit të ngritjes dhe funksionimit të Gykatave të Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Strukturës së Posaçme SPAK”, i mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine, CSDG - Qendra për Studimin

Faqet