Aktivitete

EU 4 Inclusive Teaching - Programi i trajnimeve në DRAP Korçë

2023-05-17
Programi “Trajnimi i Trajnerëve” nga projekti EU 4 Inclusive Teaching ka arritur në një prej momenteve më të rëndësishme të tij!

EU 4 Inclusive Teaching – Fillon Programi “Trajnimi i Trajnerëve”

2023-01-24
Programi do të trajnojë mësues të rinj, drejtues të rrjeteve profesionale dhe drejtorë e nëndrejtorë të shkollave publike të arsimit parauniversitar për arsimin gjithëpërfshirës dhe zbatimin e kurrikulës

Programi Rajonal i Lëvizshmërisë për Lidershipin Rinor – Aktiviteti përmbyllës në Beograd

2022-06-08
Të martën më 8 qershor 2022, Qendra për Politikat Arsimore (CEP) në Serbi, mirëpriti aktivitetin përmbyllës të Programit Rajonal të Lëvizshmërisë për Lidershipin Rinor (#RYLMP) në Beograd në hapësirën e Impact Hub.

Prezantohet Edicioni V i projekt-programit, ‘Re-Debate – Kampionati Kombëtar i Debatit’

2022-03-24
Më 24 Mars 2022, Organizata Liburnetik organizoi eventin e prezantimit e edicionit të pest

Faqet