Aktivitete

Reforma Kushtetuese dhe perfaqësues te botës akademike - Takim i tretë

2014-10-10
Në datën 10 Tetor, takimi i tretë me përfaqësues të botës akademike, në kuadër të diskutimit të 4 temave të fundit mbi reformën kushtetuese.

Reforma Kushtetuese dhe fokusgrupi i pedagogëve - Takim i dytë

2014-10-03
Në datën 3 Tetor, vijoi takimi i dytë i rradhës me fokusgrupin e pedagogëve. Edhe në këtë takim morën pjesë pedagogë që kishin qënë pjesë e takimit të parë, por këtyre të fundit iu bashkuan edhe pedagogë të tjerë.

Reforma Kushtetuese dhe fokusgrupi i pedogogëve - Takim i pare

2014-09-26
Në datën 26 Shtator, Qendra organizoi takimin e parë me fokugrupin e pedogogëve për të diskutuar mbi 4 temat e para të përcaktuar në Udhëzues.

Reforma Kushtetuese dhe shoqëria civile - Forumi rajonal Vlorë

2014-09-24
Në datën 24 Shtator u organizua aktiviteti i dytë i takimeve me fokusgrupin e organizatave të shoqërise civile në Vlorë, në funksion të diskutimit mbi 12 temat e përcjella paraprakisht nëpërmjet ftesës.

Reforma Kushtetuese dhe shoqëria civile - Forumi rajonal Shkodër

2014-09-19
Në datë 19 Shtator 2014, Qendra A.L.T.R.I zhvilloi takimin e parë me focus grupin e organizatave të shoqërisë civile në Shkodër.

Faqet