Aktivitete

Tryezë e Rrumbullakët “Reforma Kushtetuese - Një Prioritet Aktual”

2014-05-26
Nisur nga zhvillimet politike, juridike e sociale të ndodhura këto 16 vite nga koha e miratimit të Kushtetutës, Fondacioni Shoqëria e Hapur për  Shqipërinë, Soros, më datë 26 Maj 2014, ka shpalosur iniciativën për nisjen e një debati të gjerë publik mbi nevojën primare që ka vendi për një reformë

Tryezë e rrumbullakët mbi disa sugjerime të “Forumit Civil 2010” për një mbarëvajtje qytetare dhe të kulturuar të procesit zgjedhor të 8 Majit 2011

2011-04-06
Fondacioni “Moisiu” me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros në datën 6 Prill 2011 organizoi në Tiranë një tryezë të rrumbullakët mbi disa sugjerime të “Forumit Civil 2010” për një mbarëvatje qytetare dhe të kulturuar të procesit zgjedhor të 8 Majit 2011.

Konferencë shkencore “Komisionet hetimore, mjet i rëndësishëm për ushtrimin e kontrollit parlemantar”

2011-06-14
Më datën 14 qershor 2011, Instituti për Studime Gjyqësore dhe Kushtetuese, zhvilloi konferencën shkencore me temë “Komisionet hetimore,mjet i rëndësishëm për ushtrimin e kontrollit parlamentar”.

Trajnim i gjyqtarëve të rrethit gjyqësor të Tiranës mbi ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi

2011-06-14
Grupi Shqiptar i të Drejtave të Njeriut (GSGDNJ) mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, ndërmoi iniciativën për t’u ardhur në ndihmë trupës së gjyqtarëve në rrethin gjyqësor të Tiranës për të rritur ndërgjegjësimin dhe njohuritë e tyre profesionale për zbatimin në prakt

Konferencë shkencore “Komunikimi në Institucionet e mbyllura”

2014-06-05
Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit i Universitetit të Tiranës organizoi në datën 31 tetor 2011 konferencën shkencore “Komunikimi në Institucionet e mbyllura”, e cila shënoi mbylljen e projektit kërkimor një vjeçar, që ky department zhvilloi me mbështetjen financiare të Fondacionit Shoqëria

Faqet