Nata - Florenc Papas

Nata ka jetën e saj të panjohur. Nuk bëhet fjalë aspak për klubet e natës, por për njerëzit që natën e kanë ditë dhe ditën natë, për ata që fitojnë bukën e gojës teksa të gjithë të tjerët janë në gjumë. Si është jeta, telashet, mendimet, personazhet që ata takojnë, përgjatë punës së tyre krejt të veçantë..