Foto nga EU 4 Inclusive Teaching - Programi i trajnimeve në DRAP Korçë