Foto nga Konferenca IV Kombëtare “Për të drejtën e informimit - Për një ligj edhe më të mirë”