Foto nga projekti Zbatimi i marrëveshjeve dhe eliminimi i barrierave për shfrytëzimin e potencialeve tregtare Kosovë – Shqipëri