Foto nga Takim Kryetar i Bashkisë Fier me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në 3 Qershor 2021 për diskutim bashkëpunimi