Foto nga Tryeza e konsultimit: Ecuria e procesit të vetting-ut dhe funksionimi i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë