PortaVendore.al

15 Maj 2018

PortaVendore.al do të sherbejë si:

  • një librari virtuale informacioni, lehtësisht e askesueshme dhe e kuptueshme nga qytetarët dhe gazetarët, mbi përgjegjësitë dhe detyrate pushtetit vendor si dhe mekanizmave që ekzistojnë për pjesmarrjen qytetare në vendimarrje vendore;
  • hapësirë për zhvillimin e një gazetarie konstruktive, të bazuar në të dhëna e evidenca për çështje me interes vendor;
  • mundësi promovimi të lëvizjeve qytetare komunitare në funksion të demokracisë vendore, duke sjellë modele suksesi e mësime të nxjerra;
  • amplifikues i zërave qytetare për të advokuar për çështje me rëndesi jetike për ata;
  • një databazë online me projektet dhe studimet e realizuara ndër vite dhe ato në zbatim mbi vetëqeverisjen vendore.

 

Porta Vendore