Projekti Shoqata "Ndihmoni Jetën"

15 Shtator 2015

SHOQATA “NDIHMONI JETËN” me mbështetjen e Fondacionit po realizon projektin: “Të rinjtë me aftësi të kufizuar intelektuale: Vetë-Advokues”

Ky projekt ka si qëllim: “Ndërgjegjësimin e komunitetit dhe politikëbërësve për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara intelektuale, dhe njëkohësisht ngritja e kapaciteteve të grupit vetë-advokues për vetë-përfaqësim.

 

  

 

.