Qendrueshmëria dhe Zhvillimi i Njësive të Kujdesit Paliativ pranë Spitaleve Rajonale

25 Shkurt 2016

Në datën 25 shkurt 2016, shoqata “Ryder Albania” me mbështetjen e “ Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” organizoi takimin konsultues me temë “Qendrueshmëria dhe Zhvillimi i Njësive të Kujdesit Paliativ pranë Spitaleve Rajonale.”

Ky takim mblodhi përfaqësuesit e njësive të kujdesit paliativ, me qëllim konsultimin rreth zhvillimit të njësive të kujdesit paliativ pranë spitaleve rajonale (Berat, Durrës, Elbasan, Fier, Shkodër), prezantimin e njësive të Kukësit dhe Vlorës, si dhe diskutimi mbi rregulloren dhe aktet nënligjore të ligjit “Për kujdesin paliativ”.