Reforma Kushtetuese dhe shoqëria civile - Forumi rajonal Shkodër

19 Shtator 2014

Në datë 19 Shtator 2014, Qendra A.L.T.R.I zhvilloi takimin e parë me focus grupin e organizatave të shoqërisë civile në Shkodër. Në këtë takim morën pjesë aktorë të ndryshëm nga rrethi i shoqërisë civile, të cilët kontribuan duke diskutuar së bashku dhe duke dhënë mendimet e tyre lidhur me një reformë të qënësishme kushtetuese. Për të ndjekur kronikën e plotë për këtë takim mund të klikoni Ketu