Reforma Kushtetuese dhe shoqëria civile - Forumi rajonal Vlorë

24 Shtator 2014

Në datën 24 Shtator u organizua aktiviteti i dytë i takimeve me fokusgrupin e organizatave të shoqërise civile në Vlorë, në funksion të diskutimit mbi 12 temat e përcjella paraprakisht nëpërmjet ftesës. Për të ndjekur kronikën e plotë mund të klikoni Ketu