Shpërndarja e mjeteve të përpunimit të qumështit | Valbonë

15 Korrik 2016

Ne daten 15 Korrik 2016, u  organizua  shperndarja per grate e perfshira ne projekt e mjeteve të  përpunimit të qumështit te tilla si  ene pasterizimi dhe  përpunimi te qumeshtit, format e  djathit, kova inoksi per mjelje. 

Ne takim ishin te pranishme 15 grate fermere, familjare te tyre, koordinatori i projektit, specialisti i keshillimit dhe perfaqesues nga fshati Valbone.

Koordinatori i projektit, z. R. Hoxha organizoi te gjithe aktivitetin  ne bashkepunim me drejtuesen e grupit te grave. Specialisti i keshillimit A. Mehmetaj i keshilloi/udhezoi grate fermere  mbi funksionimin, praktikat e perdorimit te pajisjeve dhe rendesine e tyre ne zinxhirin e prodhimit te produkte blegtorale te sigurta dhe cilesore.