Thirrje per ekspertize (me kohe te pjesshme) ne Projektin e Monitorimit te Strategjise Ndersektoriale te Drejtesise

Afati i fundit për të aplikuar është data 18 Maj 2012

Per 7 pozicione si eksperte.

Per 1 pozicion si ekspert vleresues.
2012-05-07 00:00:00 Europe/Tirane