Thirrje per Pozicione në Projektin e Monitorimit të Zbatimit të Planit të Veprimit për Adresimin e 12 Prioriteteve të KE-së për Shqipërinë - 2012

Për 9 pozicionet si ekspertë

Për 3 pozicionet si konsulentë të jashtëm