Shtyhet afati i Aplikmit per Bursa per Studime Universitare ne Universitetin Amerikan te Selanikut.

Statusi i Bursës: 

Kohezgjatja: 

29 Maj 2015 deri 10 Qershor 2015

Bursa: 

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – SOROS dhe Kolegji Amerikan i Selanikut ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa të plota dhe të pjesshme për studime universitare (BA) 4 – vjeçare në Kolegjin Amerikan të Selanikut,  për vitin akademik 2015-2016.

Degët që ofrohen:

    • Administrim Bisnes (BS) (me specializim në Finance, Biznes Ndërkombëtar,  Menaxhim ose Marketing)
    • Mardhënie Ndërkombëtare (BA)
    • Biznes dhe Shkenca kompjuterike
    • Gjuhë dhe Letërsi Angleze (BA) (me specializm në Gjuhësi dhe Letërsi, ose  Komunikim&Media)

 

Kriteret Kandidatët e interesuar në momentin e aplikimit duhet që:

  •  Të jenë nxënës në vitin e fundit të shkollës së mesme ose ta kenë përfunduar atë;
  • Të kenë njohuri shumë të mira në gjuhën angleze (Për këtë qëllim të gjithë aplikantët do t’i nënshtrohen testit të gjuhës angleze  pranë zyrave të Fondacionit Soros).
  •  Aplikantët duhet të kenë një notë mesatare të lartë.

 

APLIKIMI

Ju duhet të aplikoni online në linkun : http://admissions.act.edu/

Afati për Studime Universitare 10 Qershor 2015

Gjithashtu duhet të plotësoni edhe Formularin e Ndihmës Finaciare në linkun :

http://www.act.edu/financial_aid/finaid.jsp?par=FINAID1

Dokumentacionin plotësues të Aplikimit duhet ta dorëzoni deri në afafet e treguara më siper, pranë zyrave të Fondacionit Soros, në adresën e mëposhtëme :

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Soros),

Rr. Qemal Stafa, 120/2, Tiranë
Tel: +355-42-235856, 248-213

e-mail: bursa@osfa.al

Ju mund të shkarkoni listën e dokumentacionit të kërkuar te faqja www.osfa.al,  ose të vini t’i tërhiqni ato  pranë sekretarisë së Fondacionit SOROS.

www.act.edu                        www.osfa.al

 

Lista e dokumentave te kerkuar

Per Studime 4 vjecare Universitare - BA

  • Plotesimi online i Formularit te Aplikimit per Studime BA http://admissions.act.edu/

  • Plotesimi online i Formularit te Ndihmes Financiare: http://www.act.edu/financial_aid/finaid.jsp?par=FINAID1

  • Lista e notave te dy  viteve te para te  shkolles se mesme, si dhe lista e notave te semestrit te pare te vitit te fundit (per ata qe jane ende ne vit te fundit te shkolles se mesme)

  • Lista e notave te te gjitha viteve te shkolles se mesme, bashke me diplomen (per ata qe e kane perfunduar shkollen e mesme)  - e perkthyer ne anglisht dhe e noterizuar

  • Certifikate per njohjen e gjuhes angleze e Nivelit C1 (per ata qe e kane dhene provimin e  gjuhes)Per ata qe nuk e kane dhene provimin, kjo do tu mundesohet nga Fondacioni Soros pas aplikimit online.

  • CV ne anglisht

  • Fotokopie pashaporte, ose certificate, ose karte identiteti

  • Nje fotografi (formati i fotos per pashaporte)

  • Vertetim per te ardhurat e prinderve per dy vitet e fundit (e perkthyer ne anglisht dhe e noterizuar)

  • Deklarate personale lidhur me situaten financiare te familjes (ne anglisht)

 

Te gjitha dokumentat me siper do te duhet te dorezohen prane zyrave te Fondacionit Soros ne Tirane, ne adresen e meposhteme , brenda afatit:   10 Qershor  2015

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Soros),
Rr. Qemal Stafa, 120/2, Tirane
Tel: +355-42-235856, 248-213
e-mail: bursa@osfa.al

 

 www.act.edu                        www.osfa.al