Andi Dobrushi

Andi Dobrushi është drejtor ekzekutiv që prej vitit 2009. Me profesion avokat, z. Dobrushi është ekspert, në të drejtat e minoriteteve dhe në fushën e zhvillimit të legjislacionit, politikave dhe masave të lidhura me barazinë dhe respektimin e të drejtave të njeriut.

Përpara se t’i bashkohej Fondacionit, ai ka punuar për rreth 12 vite për Qendrën Evropiane për të Drejtat Rome në Budapest. Ai ka ofruar ekspertizë në rang kombëtar e ndërkombëtar, për institucione si: UNHCHR, CE dhe Norwegian Center for Human Rights.

Z. Dobrushi ka eksperiencë të gjerë në menaxhimin dhe drejtimin e organizatave jo fitimprurëse, Integrimin Evropian dhe analizat politike. Përmes kontributit të tij Fondacioni është transformuar në një institut për politikëbërje, duke e përfshirë atë në çështjet me të rëndësishme në vend.