Publikime

11 Nëntor 2017

Kontrolli i Lartë i Shtetit i trembet sulmit politik, nëse kontrollon fondet e partive politike.

11 Nëntor 2017

Shumë kallëzime penale të nisura nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, për pak dënime në përfundim të procesit.

11 Nëntor 2017

Tejkalimi i afatit të hetimit nga organi i Prokurorisë shpëton zyrtarët e kallëzuar nga KLSH

10 Nëntor 2017

Taksapaguesit përballojnë kostot e larta të gjyqeve të humbura nga institucionet publike, në vend të zyrtarëve përgjegjës.

10 Nëntor 2017

Studimi ka në fokus analizën e faktorëve që favorizojnë pandëshkueshmërinë në këtë proces zinxhir, të cilat lidhen me kuadrin ligjor dhe me...

Faqet