Arsimi Prioritet! por jo për Buxhetin e Shtetit | Spot

13 Dhjetor 2016

Financimi i Arsimit Parauniversitar përmes Buxheti të Shtetit për Vitin 2017 do të jetë rreth 30 Milion Euro më i ulët se objektivi i Ministrisë së Arsimit. Financimi i laboratorëve shkencor, bibliotekave dhe trajnimit të mësuesve parashikohet në nivele të papërfillshme. 
Paratë që do të shpenzohen në arsim nga Buxheti i Shtetit për vitin 2017 nuk mund të garantojnë rritjen e cilësisë së arsimit. Kërko buxhetin e duhur për arsimin e fëmijës tënd!