Besfort Lamallari | “Dealing with Returning Foreign Fighters”

04 Nëntor 2016

Dokumenti (policy brief) “Dealing with Returning Foreign Fighters” ka për qëllim ofrimin e një sërë rekomandimesh ndaj politikëbërësve dhe vendimmarrësve në drejtim të adresimit të fenomenit të pjesëmarrësve në luftime të huaja, konkretisht, qëndrimit ndaj personave të kthyer ose që mund të kthehen në të ardhmen në Shqipëri nga vendet e tjera në konflikt.  Dokumenti u realizua në kuadër të programit TRAIN 2016, i cili mbështetet nga Zyra e Huaj Federale Gjermane (Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore) dhe zbatohet nga Këshilli Gjerman për Marrëdhëniet me Jashtë (DGAP). Autori, Besfort Lamallari e realizoi këtë punim gjatë angazhimit të tij si studiues pranë Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA).

Për të lexuar studimin ju lutem klikoni këtu.