Broshure Fondacioni Down Syndrome Albania

17 Tetor 2013

Me anë të kësaj fletushke ne ju drejtohemi prindërve të fëmijëve me sindromën Down dhe gjithë atyre personave që kujdesen për rritjen, zhvillimin dhe edukimin e tyre.