Censusi i Banesave dhe Popullsise Rome

23 Korrik 2014

Tematika: 

Shkarko Dokumenta: 

Raporti i gjetjeve kryesore te Censusit te Banesave dhe Popullsise Rome realizuar ne periudhen Tetor 2013 – Shkurt 2014. Te dhenat jane mbledhur ne 115 vendbanime me perqendrim te popullsise rome. Per te mbledhur te dhenat u perdoren tableta elektronike duke mundesuar transferimin e informacionit ne kohe reale ne sistemin qendror te te dhenave. Censusi grumbulloi informacion per secilin anetar te familjes lidhur me nivelin e arsimit, punesimit, gjendjes ekonomike si dhe informacion per situaten e strehimit duke perfshire llojin e baneses, statusin ligjor, gjendjen fizike, infrastrukturen e brendshme dhe te jashtme si dhe siperfaqen e baneses.

Per te lexuar me teper klikoni ketu.