CSDG: Raport Monitorimi 3 "Ecuria e Ngritjes së Gjykatave të Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)"

12 Qershor 2019

Tematika: 

Shkarko Dokumenta: 

Ky Raport Monitorimi u përgatit nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes në kuadër të projektit: “Forcimi i informimit dhe pjesmarrjes së publikut në zbatimin e reformës në drejtësi nëpërmjet monitorimit, vlerësimit dhe komunikimit të procesit të ngritjes dhe funksionimit të institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i mbështetur nga Programi i Reformës në Drejtësi, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Mendimet e shprehura në këtë raport janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht mendimet e donatorit.

Klikoni këtu për të shkarkuar materialin në format PDF.