CSDG: Raport Monitorimi 4 "NGRITJA E GJYKATAVE TË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE STRUKTURËS SË POSAÇME SPAK"

12 Dhjetor 2019

Ky Raport Monitorimi u përgatit nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes në kuadër të projektit: “Forcimi i informimit dhe pjesmarrjes së publikut në zbatimin e reformës në drejtësi nëpërmjet monitorimit, vlerësimit dhe komunikimit të procesit të ngritjes dhe funksionimit të institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i mbështetur nga Programi i Reformës në Drejtësi, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Mendimet e shprehura në këtë raport janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht mendimet e donatorit.

Klikoni këtu për të shkarkuar materialin në format PDF.