Doracak Prindërimi

15 Prill 2016

Tematika: 

Shkarko Dokumenta: 

“Doracaku i Prindërimit” vjen si nevojë për të promovuar praktika të mira të rritjes së fëmijëve. Në këtë botim do të gjeni informacion rreth kujdesit, ushqyerjes, higjenës, lojërat, praktikat e vënies në gjumë, disiplinimit dhe zhvillimit emocional për fëmijët e grupmoshës 0-3 vjeç dhe 3-6 vjeç. Prindër të përsosur nuk ka, por prindër të mirë po. Lexim të mbarë!