Evoluimi i strukturave të organizuara kriminale në Shqipëri

01 Dhjetor 2017

Objekti i këtij Studimi është evidentimi i shfaqjes dhe evoluimit të strukturave të krimit të organizuar gjatë periudhës 1990-2015, nëpërmjet kuptimit më të mirë të tipologjisë së organizimeve kriminale shqiptare, që prej shfaqjes së tyre në fillimet e viteve 1990 e deri në vitin 2015. Nga ana tjetër, ky studim ka si qëllim të nxjerrë në pah shkallën e sofistikimit të krimit të organizuar dhe situatën aktuale të tij në disa qytete kryesore të vendit. Studimi identifikon dhe analizon gjithashtu disa faktorë ekonomik dhe social të cilët ekspozojnë shoqërinë shqiptare ndaj krimit të organizuar.

Studimet i plotë:
“Evoluimi i strukturave të organizuara kriminale në Shqipëri”

Përmbledhje ekzekutive:
Përmbledhje ekzekutive - "Evoluimi i strukturave të organizuara kriminale në Shqipëri"

English version:
"Evolution of the Albanian organized crime groups" 
"Executive summary - Evolution of the Albanian organized crime groups"