Fakultetit të Drejtësisë, UT: Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi IV “Monitorimi i zbatimit të ndryshimeve të Kodit të Procedurës Civile për aksesin në drejtësi: Afati i arsyeshëm dhe paditë e vogla”

08 Maj 2020

Tematika: 

Shkarko Dokumenta: 

Ky raport është përgatitur në kuadër të projektit “Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi”, zbatuar nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, i mbështetur nga Programi i Reformës në Drejtësi, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Përmbajtja e këtij raporti është përgjegjësi e autorëve dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimin e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Mendimet e shprehura në këtë raport janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht mendimet e donatorit.

Klikoni këtu për të shkarkuar materialin në format PDF.