Fletëpalosja “Ligji Për të drejtën e informimit”

11 Janar 2016

Fletëpalosja trajton disa nga risitë dhe garancitë kryesore të ligjit “Për të drejtën e informimit” me synim informimin e qytetarëve për shfrytëzimin sa më të gjerë të tij. 

Për të hapur materialin ju lutem klikoni këtu.