ISP: Institucionet e reja te drejtesise: Bilanci dhe Sfida

09 Prill 2020

RAPORTI ËSHTË REALIZUAR NGA STAFI I ISP NË KUADËR TË PROJEKTIT “SISTEMI I RI I DREJTËSISË: TRANSPARENCË DHE PËRFSHIRJE. 

MONITORIMI I KLGJ, KLP, KED, KKRD DHE LIGJËRIMIT PUBLIK”

MBËSHTETUR NGA PROGRAMI I REFORMËS NË DREJTËSI, FONDACIONI SHOQËRIA E HAPUR PËR SHQIPËRINË.

Mendimet e shprehura në këtë raport janë të autorëve dhe të ISP dhe ato nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht mendimet e donatorit.

Klikoni këtu për të shkarkuar materialin në format PDF.