Konventa për të drejtat e PAK | Spot

02 Dhjetor 2016

3 Dhjetor, dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar