KShH: PËR VENDIMMARRJEN E INSTITUCIONEVE TË RIVLERËSIMIT KALIMTAR TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE (VETTING)

23 Nëntor 2018

Ky produkt realizohet nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Mendimet e shprehura në këtë material janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë mendimet e donatorit.

Klikoni këtu për të shkarkuar raportin në format PDF.