PABARAZIA GJINORE NË PAGË NJË RAST SHQIPTAR

14 Tetor 2014

Ky studim është realizuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim, në kuadrin e projektit ”Diferenca Gjinore në Pagë”, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.