Paketa e akteve nen ligjore per shendetin mendor 2012

17 Tetor 2012

Paketa e akteve nënligjore është produkt i një bashkëpunimi të frytshëm midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë - SOROS. Falenderohen të gjithë profesionistët, duke përfshirë përfaqësuesit e të gjitha niveleve të shërbimeve të Shëndetit Mendor, përfaqësuesit e Drejtorisë së Shëndetit Publik pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe ekspertët e Shëndetit Mendor të cilët ofruan mendimet dhe përvojën e tyre shumë vjeçare për të realizuar këtë produkt cilësor dhe në përputhje të plotë me detyrimet dhe parimet e përcaktuara në ligjin nr. 44/2012 “Për Shëndetin Mendor” të Republikës së Shqipërisë.