Publikimi “30 Vjet Shoqëria e Hapur dhe Miqtë e Saj” 1991–2021

06 Dhjetor 2021

Shkarko Dokumenta: 

Fondacionet kombëtare në rajon, kanë publikuar së bashku një libër të titulluar "30 Vjet: Shoqëria e Hapur & Miqtë e Saj" për të shënuar 30 vjetorin e pranisë dhe punës së Fondacioneve të Shoqërisë së Hapur (OSF) në vendet e Ballkanit. Libri është prodhuar si pjesë e nismës 30 Vjet, një përpjekje bashkëpunimi rajonal që shënon këto tre dekada.

Nisma 30 Vjet ka ofruar perspektivë për tre dekada, 1991–2021, të pranisë dhe punës së OSF-së në vendet e Ballkanit. Ai ka ekzaminuar se si përpjekjet unike filantropike të George Soros, idetë dhe filozofia e tij për shoqërinë e hapur vazhduan gjatë historisë së stuhishme të kohëve të fundit të rajonit dhe se si ajo punë është ende një forcë lëvizëse, e gjallë dhe aktive.

Nisma 30 Vjet konsistoi në dy komponentë plotësues: i) Momenti Virtual – një turne virtual i shtatë prezantimeve/diskutimeve në rajon, secili prej të cilëve ofroi një perspektivë të veçantë për 30 vitet; dhe ii) Publikimi: 30 Vjet: Shoqëria e Hapur & Miqtë e Saj. 
Të marra së bashku, të dy pjesët e nismës ofrojnë një mundësi të shkëlqyer dhe domethënëse për të parë rajonin dhe sfidat e tij të shumta, arritjet, vështirësitë, dështimet, rrethanat politike dhe sociale – të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen e tij.

Redaktuar nga Boro Kontić dhe Beka Vučo, ky publikim përfshin një përmbledhje historike të punës së OSF në rajon që nga viti 1991, si dhe ese e kontribute kritike nga disa nga mendimtarët kryesorë të rajonit. Për më shumë informacion shkarkoni botimin në gjuhën angleze.