Qendra Europiane: Buxhetimi me pjesëmarrje - Drejtësia

22 Shtator 2020

Video është realizuar nga Qendra Europiane/European Centre me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në kuadër të projektit "Rritja e efikasitetit të buxhetit të Shtetit përmes zbatimit të konsultimit publik në sektorin e drejtësisë."

Mendimet e shprehura në këtë material janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë mendimet e donatorit.