Studimi "Vlerësimi i Riskut të Krimit të Organizuar në Shqipëri"

25 Mars 2015

Lufta kundër krimit të organizuar është dhe mbetet një sfidë serioze për shtetin dhe shoqërinë shqiptare. Ndërkohë që ka një shqetësim në opinonin publik dhe në raportet e ndërkombëtarëve në lidhje me eficensën e luftës kundër korrupsionit e krimit të organizuar, mungojnë studimet empirike mbi natyrën dhe veçoritë e  tij në Shqipëri. Në këtë kontekst, Fondacioni Shoqëria e Hapur për  Shqipërinë-Soros, ka realizuar  Raportin studimor me titull “Vlerësimi i Riskut të Krimit të Organizuar në Shqipëri”, i cili ka për qëllim të informojë e pasurojë debatin publik me gjetje dhe analiza shkencore. Raporti u prezantua në datë 25 Mars 2015, në praninë e përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar, agjencive ligjzbatuese,  përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë, shoqërisë civile, akademikëve dhe përfaqësuesve të medias.